fbpx

Zatrudnimy pracowników na stanowisko dziewiarz

O G Ł O S Z E N I E
Firma „Mirwal” Sp.j. Oddział w Złoczewie zatrudni pracowników na stanowisko dziewiarz.
Podania oraz CV prosimy składać w siedzibie Oddziału firmy Złoczewie ul Parkowa 5 lub w Oddziale w Sieradzu ul Mickiewicza 6.
Termin naboru kandydatów do pracy ustala się od 03.01.2011r do 24.06.2011r.
Zapewniamy:
zatrudnienie na nowo zakupionych maszynach w ramach projektu: „Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

kolor

Informujemy, że w dniu 31-07-2009 r. firma Mirwal Sp.J podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-220/08-00.

„Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi.”

Posty powiązane