fbpx

Dofinansowanie Unijne

 

WND-RPLD.03.03.00-5/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Nazwa Inwestycji: WND-RPLD.03.03.00-5/13

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie barwienia i wykończania dzianin w szczególności przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Nazwa beneficjenta: „MIRWAL- Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Spółka Jawna.

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego