fbpx

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

kolor

Informujemy, że w dniu 31-07-2009 r. firma Mirwal Sp.J podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-220/08-00.

„Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi.”

Posty powiązane