fbpx

Oddział w Sieradzu zatrudni pracowników

O G Ł O S Z E N I E
Firma „Mirwal” Sp.j. Oddział w Sieradzu zatrudni pracowników na stanowiska: operator stabilizatora, operator barwiarki, specjalista technolog, drukarz, mieszacz roztworów. Podania oraz CV prosimy składać w siedzibie w Oddziale firmy w Sieradzu ul. Mickiewicza 6. Termin naboru kandydatów do pracy ustala się od 25.10.2010r do 27.12.2010r.
Zapewniamy zatrudnienie na nowo zakupionych maszynach w ramach projektu: „Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

kolor

Informujemy, że w dniu 31-07-2009 r. firma Mirwal Sp.J podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-220/08-00.

„Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi.”

Posty powiązane