fbpx

Ochrona środowiska

Firma Mirwal posiada certyfikat ISO 14001, to norma, ktróra potwierdza wdrożenie w firmie elementów, które powodują maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Optymalizujemy środki ochory środowiska poprzez poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów. Jednym ze sposobów reformowania procesu magazynowania przez nas jest używanie opakowań wielorazowego użytku oraz dobre rozplanowanie transportowania produktu. Ograniczamy wytwarzanie odpadów i wprowadzamy elektroniczny obieg dokumentów. Zachęcamy pracowników do korzystania z publiczengo transportu co zmnijesza emisje spalin.