fbpx

Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikacji włókna plazmą atmosferyczną

W latach 2018-2020 Spółka Mirwal realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikacji powierzchniowej dzianiny bawełnianej, związkami hydrofobowymi, plazmą atmosferyczną oraz nanocząsteczkami dwutlenku tytanu w celu podwyższenia komfortu fizjologicznego wykonanej z niej odzieży”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.

Implementowane  innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianin bawełnianych na odzież sportową typu high tech z zastosowaniem plazmy atmosferycznej. Wdrażane wyniki B+R zostały   zgłoszone do ochrony patentowej jako wynalazek pn. „Sposób nadawania dzianinie bawełnianej właściwości hydrofobowych po stronie zewnętrznej i hydrofilowych po stronie spodniej”  i nie są obecnie stosowane nigdzie na świecie.

W oparciu o ww. technologie firma uruchomi produkcję dzianin bawełnianych  z takimi cechami jak:

– super hydrofobowość warstwy zewnętrznej;

– hydrofilowość warstwy spodniej;

– zdolność warstwy spodniej do transmisji pary wodnej na zewnątrz dzianiny;

– właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne uzyskane nanocząsteczkami dwutlenku tytanu, które są nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego;

– barierowość dla UV;

druk cyfrowy na  dzianinie o wyższej intensywności naniesionych kolorów i trwałości wybarwień.

 

Do wdrożenia wyników prac B+R  i uruchomienia na ich podstawie produkcji nowych wyrobów konieczne jest nabycie linii technologicznej, złożonej z:  maszyn dziewiarskich, barwiarek wysokotemperaturowych, stabilizatora, draparki,  drukarki cyfrowej, zszywarki, wprowadzenia do kompaktora, przeglądarki do dzianin, maszyny do czyszczenia powierzchni dzianiny przed drukiem, generatora plazmy, urządzenia do kontroli jakości, stacji sprężania i uzdatniania powietrza oraz oprogramowania do projektowania wzorów druków.

Posty powiązane