fbpx

The Sieradz Branch will be recruiting new employees

A D V E R T I S E M E N T
The Złoczew branch of the “Mirwal” company will be recruiting employees for the position of knitter.
Applications and CVs should be submitted to the office of the Złoczew branch at ul Parkowa 5 or at the branch in Sieradz, at ul. Mickiewicza 6.
The date for recruitment of candidates for these positions is set from 25/10/2010 to 31/12/2010.
Zapewniamy zatrudnienie na nowo zakupionych maszynach w ramach projektu: „Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

kolor

Informujemy, że w dniu 31-07-2009 r. firma Mirwal Sp.J podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-220/08-00.

“Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi.”